top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Velkommen til Øresundskystens Rideklub - Stenbjerggård Rideskoles hjemmeside. Nordsjællands bedste rideklub, hvor masser af gode oplevelser venter på dig, hvor fællesskabet er stærkt, sikkerheden og fagligheden er i højsædet, og hvor hesteglade piger og drenge kan udleve deres passion for heste.

ØRK / STENBJERGGÅRD

Din start på et godt hesteliv
Nyheder

 

Opslagstavle
Links

Nyt fra Bestyrelsen: 

 

Det glæder os at kunne fortælle, at vi pr. 1. marts har ansat Louise Bertram til at koordinere rideklubbens aktiviteter - i tæt samarbejde med bestyrelsen, ridelærere og staldpersonalet. 

Louise kender nogle af jer måske allerede, idét hun har undervist i springning om onsdagen, de sidste 6 måneder. 

Louise kommer fra en lederstilling og har en baggrund indenfor økonomi. 
Derudover har hun mange års erfaring indenfor hestebranchen. 

Vi glæder os meget over dette samarbejde, og ser frem til at give rideklubben et løft over de næste år. 

Vi takker samtidig alle for forståelsen for de udfordringer der har været undervejs.

Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 19.00 i ”Tutten”

Øresundskystens Rideklub, Kellerisvej 50, 3060 Espergærde

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Gennemgang af revideret regnskab

5.    Behandling af indkomne forslag

o   Indsendes på mail bestyrelse-ork@outlook.dk inden 10. marts 2023

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Valg af formand  

o   Ikke på valg i 2023

8.    Valg af bestyrelse og suppleanter 

o   Der er ingen afgående bestyrelsesmedlemmer i 2023. 

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

10.eventuelt.

Er der spørgsmål kontakt bestyrelsen på bestyrelse-ork@outlook.dk

Se prislisten for ændringer pr. 1/5

 

Prisliste.

Feriekalender
2023

Vinterferie - hele uge 7.

 

Påskeferie - 4/4 til 10/4. Begge dage incl. Der er ridning mandag d. 3/4. 

Store Bededag
Fredag den 5. maj 2023.

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 18. maj

Pinseferie
Lørdag den 27. maj til og med mandag den 29. maj 2023.

Grundlovsdag
Mandag den 5. juni 2023.

Sommerferie - uge 26-31

bottom of page