top of page

ØRK'S 12 BUD

Dansk Ride Forbunds
etiske retningslinjer

Dansk Ride Forbund har også etiske retningslinjer, som du skal overholde både i den daglige omgang med hestene/ponyerne og ved konkurrencer.

 

Læs DRF’s etiske retningslinjer

Vores leveregler

 

ØRK har ”12 bud” eller leveregler for, hvordan du skal opføre dig, når du er på Stenbjerggård. De 12 bud tager udgangspunkt i vores kerneværdier hestevelfærd og sikkerhed.

 

Hensynet til hesten/ponyen skal du altid prioritere over alt andet.

 

Hestevelfærd

1. Behandl altid hest/pony og rideudstyr ordenligt.

2. Strigl altid inden ridning - og husk gamacher ved springning og skovtur.

3. Børst/klip kun halen eller manen når du har fået lov! Pandelokken rører man aldrig!

4. Vask ikke hesten/ponyen når det er koldt.

5. Skyl bid og rens hove efter ridning.

 

Sikkerhed

6. Rid altid med hjelm - og sikkerhedsvest ved springning

7. Rid aldrig alene

8. Løb ikke i nærheden af hestene/ponyerne

9. Råb og/eller skrig ikke i nærheden af hestene/ponyerne

10. Sid ikke ned ved siden af hesten/ponyen

11. Gå ikke med åbne sko i nærheden af hestene/ponyerne

12. Ryd op efter dig selv i stalden.

 

 

ØRK Reglement

 

Ridning

Ved al ridning skal der bæres sikkerhedsgodkendt hjelm, og fornuftigt lukket fodtøj med en lille hæl. Ved spring og skovtur, skal alle ryttere under 18 år desuden bære sikkerhedsvest.

 

Undervisning

På ØRK er det kun personalet som har tilladelse til at undervise. Du må ikke medbringe din egen instruktør, ønsker du anden undervisning end du kan få på stedet, har du tilladelse til at køre ud i byen, og modtage undervisning andetsteds (gælder kun privater).

 

Vi har eksterne undervisere som kører kurser i perioder. Tilmelding til kurser foregår på opslag i klubhus.

 

Fold

Alle dage lukkes de heste, som er med i foldordning ud af staldpersonalet. I weekender og på helligdage lukker privater selv ind. Har du lukket heste på fold, skal der være en til stede på rideskolen, som har ansvaret for hestene, og kan lukke ind, hvis en af hestene kommer til skade (eller bryder ud). Går hegnet i stykker, skal det daglige personale straks underrettes. Har du part, indgår du i en turnusordning om søndagen, hvor I på skift hjælper staldvagten med at lukke ind. Kan du ikke komme en søndag, skal din ridelærer have besked.

 

Udmugning

Der muges i privaternes bokse man-fre, (på nær ved sygdom, hvis det ikke er muligt at få en vikar). Du er velkommen til selv at fjerne klatter (hestepærer). Parter skal selv muge om søndagen. Ekstra spåner/træpiller kan købes til dagspris. Privater muger selv i weekenden, der må gives 1 pose træpiller lørdag eller søndag.

 

I ridehuset

I ridehuset rides der altid venstre mod venstre, ligesom man skridter i gang/skridter af på hovslaget. Der skal vises hensyn til andre ryttere. Ved mere end 8 ekvipager rides der på samme volte, som skiftes efter 5 min. Husk at se dig for, når du trækker ind i ridehuset. Springning i weekenden skal foregå efter kl. 18 lørdag, eller før kl. 10 søndag. Det gælder også cavalettier.

 

Betaling

Faktura udsendes hver måned på mail/post.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto og medl. nr. påføres ved bank overførsel.

Misligholdelse af betaling medfører bortvisning og udelukkelse af rideundervisning samt brug af faciliteter på Stenbjerggård.

 

Overordnede regler

  • Ved håndtering af hest fra jord, skal træktov benyttes.

  • Det er ikke tilladt at trække hesten/ride i sandaler, klip-klappere og lign.

  • Ved springning uden for undervisning, skal der altid være en voksen (over 18) til stede. Parter må ikke springe udenfor undervisningen.

  • Har du hest/pony på ØRK skal kontoret have udleveret en kopi af pas med seneste vac. påført samt ID nr.

  • Staldgangen skal fejes efter dig, både før og efter ridning.

  • Ridning i grime/træktov er kun tilladt hvis du har helt styr på din hest, og der er en voksen (over 18) tilstede.

  • Der må ikke løbes og råbes i staldene.

  • Rygning er forbudt, både inden- og udendørs.

  • Ingen plastposer i staldene. Hestene spiser dem…

  • RYD OP EFTER DIG SELV OG VIS HENSYN.

 

Reglerne gælder for alle, og skal overholdes.

Mvh ØRK

bottom of page