GENERALFORSAMLING 21/4 kl 19

Øresundskystens Rideklub

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Tirsdag d. 21.04.2020 - kl... 19.00 i klubhuset.

 

 

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Bestyrelsens beretning.

4.   Gennemgang af revideret regnskab.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Fastsættelse af kontingent.

7.   Valg af formand.

8.   Valg af bestyrelse og suppleanter.

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

 

 

 

 

Røgfri rideklub

- også udendørs

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Følg os på

Gratis Ridetime

© 2021 - Øresundskystens Rideklub

Kellerisvej 50

3060 Espergærde

49 13 28 50