Røgfri rideklub

- også udendørs

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Følg os på

© 2019 - Øresundskystens Rideklub

Kellerisvej 50

3060 Espergærde

49 13 28 50

GENERALFORSAMLING 29/3 kl 19

Tilmeldingsfrist senest den

 

Betaling

Betaling skal ske på 

 

 

 

Kontaktperson

Stine Pinholt telefon 49 13 28 50 eller mail

oresundskystens-rideklub@mail.dk

Øresundskystens Rideklub

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Tirsdag d. 29.03.2016 - kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Bestyrelsens beretning.

4.   Gennemgang af revideret regnskab.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Fastsættelse af kontingent.

7.   Valg af formand.

8.   Valg af bestyrelse og suppleanter.

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.