GENERALFORSAMLING 21/4 kl 19

Øresundskystens Rideklub

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Tirsdag d. 21.04.2020 - kl... 19.00 i klubhuset.

 

 

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Bestyrelsens beretning.

4.   Gennemgang af revideret regnskab.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Fastsættelse af kontingent.

7.   Valg af formand.

8.   Valg af bestyrelse og suppleanter.

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.