top of page

GENERALFORSAMLING 16/05 kl. 19.00

Øresundskystens Rideklub

 

Indkaldelse til ekstrardinær generalforsamling

 

Mandag d. 16.05.2022 - kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Behandling af indkomne forslag.

4.   Valg af formand.

5.   Valg af bestyrelse og suppleanter.

6.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.   Eventuelt.

 

 

 

 

bottom of page