GENERALFORSAMLING 16/05 kl. 19.00

Øresundskystens Rideklub

 

Indkaldelse til ekstrardinær generalforsamling

 

Mandag d. 16.05.2022 - kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Behandling af indkomne forslag.

4.   Valg af formand.

5.   Valg af bestyrelse og suppleanter.

6.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.   Eventuelt.